TalentLed Metodolojisi

Yeteneğin kuruluş içindeki yolculuğunu incelemek ve organize etmek üzerine yoğunlaşmış olan metodolojimizi anlatmaya Talent-Led yetenek topluluğunu tanımlayarak başlayabiliriz.

Talent-Led yetenek topluluğu, yetenek olarak tanımladığımız kişileri birer topluluk üyesi olarak ele alarak katkılarını geliştirmeye ve çevrimiçi topluluk platformları aracılığıyla işe alma süreçlerini uygulamaya yönelik yaklaşımımızdır. Bu yaklaşım, Talent-Led yetenek topluluklarının:

gibi avantajlar oluşturmasını sağlar.

Yaklaşımımızı kuruluşlarda ayrıntılarını aşağıda açıkladığımız Talent Led Yetenek Topluluğu Döngüsü doğrultusunda uyguluyoruz 👇🏻

Talent-Led Yetenek Topluluğu Döngüsü

Talent-Led yetenek topluluğu döngüsü, yeteneğin bir organizasyonun içinde kat ettiği yolculuğun aşamalarını her biri birbiri ile bağlantılı ancak ayrı bir topluluk olacak şekilde üçe ayırır:

Birinci Adım: Talent-Led Aday Topluluğu

TalentLed aday topluluğu, bir aday grubunu topluluk karakterleri barındıran bir 'aday topluluğuna' dönüştürme sürecini içerir. Talentled olarak adaylarınızı yetenek yönetim katmanınızla iletişim kurabilecekleri, ve gelecekteki istihdam süreçleri için 'hazırlanabilecekleri' bir topluluk ekosistemi oluşturmak adına kurgulayacağınız programları beraber hazırlarken kullanabileceğimiz tüm stratejik bileşenleri sunuyoruz.

TalentLed aday topluluğu kuruluşunuz için aşağıdaki avantajları sağlayabilir:

İkinci Adım: Talent-Led Çalışan Topluluğu

Son zamanlarda 'çalışan deneyimi' ve işveren markalaşması konusunda artan bir farkındalık ve odak oluşmuş olsa da, çalışanları başarılı bir 'topluluğa' dönüştürmüş ve bu topluluğu etkin bir şekilde yöneten kuruluşların sayısı yok denecek kadar azdır.

Bir kuruluşun çalışanlarının işyerinde veya işyerinin dışında gayri resmi 'topluluklar' oluşturması doğaldır; bu eğilimi kapsamlı ve resmi bir 'çalışan topluluğuna' dönüşmesi adına yönlendirmek, kuruluş için hem kısa hem de uzun vadede önemli avantajlar sağlayabilecektir. TalentLed olarak sizinle çalışanlarınızın yüksek etkileşimli bir işyeri topluluğunun parçası olduklarını hissettirmek adına denenmiş ve test edilmiş stratejik bileşenleri ve etkileşim taktiklerini paylaşıyoruz.

TalentLed çalışan topluluğu, kuruluşunuz için aşağıdaki avantajları sağlayabilir:

Üçüncü Adım: Talent-Led 'Mezun' (Alumni) Topluluğu

Kuruluşların eski çalışanlarının (mezunlar/'alumni') yetenek yönetiminde belki de en az ilgiyi gördüklerini ve yeri kapsadıklarını gözlemliyor ve bunun kaçırılan bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Zira bu eski çalışanlar özellikle etkin bir topluluk yapısı içine dahil edildiklerinde çalışmış oldukları kuruluşlara önemli faydalar sağlayabilirler. 

'Mezun' olarak adlandırdığımız eski üyeler, özellikle akademik hayatta ve çeşitli endüstrilerde uzun yıllardır varlığını sürdüren paydaşlardı; ancak 'mezunlar' ile etkileşim ve bu paydaşların organizasyon ile ilişkilerinin sürdürülebilir hale gelmesi ancak son zamanlarda yeni dijital iletişim imkanları, topluluk platformlarının ve teknolojilerinin ortaya çıkması ve dijital içerik ve varlıklara erişimin son derece kolaylaşmasıyla mümkün hale gelmiştir.

TalentLed olarak geçmişte bir organizasyonda çalışmış olan kişilerin yanında organizasyondan herhangi bir sebep ile ayrılma sürecine başlamış olan kişileri de 'mezun' statüsünde görmekteyiz. TalentLed mezun topluluğu, bir organizasyonun eski çalışanlarının birbiriyle iletişimde kalması için oluşturulmuş olan bir gruptan çok daha fazlasıdır; bu topluluklar, ayrıca organizasyondan ayrılma sürecine başlamış olan çalışanları da atmak istedikleri kariyer adımı için gerekli olacak yetkinliklerin organizasyon tarafından kendilerine sağlanabilmesi ('outskill') ve böylelikle işveren markasına olan sadakatin önemli ölçüde artırılması için kullanılabilecek bileşenler de içerir.

TalentLed mezun topluluğu, bir kuruluş için aşağıdaki avantajları sağlayabilir:

Bu içeriği ilgi çekici buldunuz mu? Şu halde sunduğumuz çözümlerin listesine buradan erişebilirsiniz 👉🏻